Rijksoverheid

Nieuwsberichten op Rijksoverheid.nl
  1. Ruimtevaarttechnologie kent brede toepassingen, levert meer dan 10.000 banen in Nederland op en is noodzakelijk voor verduurzamings- en digitaliseringsambities. Bovenop de 500 miljoen euro aan publieke ruimtevaartinvesteringen tot en met 2025, heeft het kabinet daarom nog 22,2 miljoen euro vrijgemaakt om het vestigingsklimaat van de NL Space Campus rondom Noordwijk te versterken. De bijdrage gaat naar de modernisering van ESTEC, het technologische hoofdkwartier van de Europese ruimtevaartorganisatie. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft de Tweede Kamer hierover met een brief geïnformeerd.
  2. De asielinstroom van week 39, bestaande uit 1e asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 1.200.
  3. De Consumer Electronics Show (CES), de grootste mondiale techbeurs van 9-12 januari 2024 in het Amerikaanse Las Vegas, draait steeds minder om spannende gadgets maar juist meer om innovatieve technologische oplossingen. Bijvoorbeeld voor maatschappelijke en economische uitdagingen op het gebied van energie, digitalisering zoals fotonica, circulaire grondstoffen en gezondheidszorg. Dit jaar gaan 70 Nederlandse startups naar de CES om zich te presenteren aan potentiële klanten en investeerders. Zij zijn ook bij het officiële pre-event CES Unveiled op donderdag 12 oktober in Zaandam.
  4. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties brengt van 30 september tot en met 5 oktober een werkbezoek aan Sint Maarten, Curaçao en Bonaire. Het bezoek staat voor een groot deel in het teken van het herdenkingsjaar slavernijverleden. Zo neemt ze op Sint Maarten deel aan een Catshuissessie met vertegenwoordigers van alle zes eilanden en is zij op Curaçao voor de rehabilitatie van Tula. Daarnaast zal de staatssecretaris op Bonaire bestuurlijke gesprekken voeren over de wetten die de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland regelen, de WolBES/FinBES. 
  5. De voorlopige bijstandsbudgetten 2024 en de definitieve bijstandsbudgetten 2023 zijn gepubliceerd. Gemeenten betalen de uitkeringen voor bijstandsgerechtigden en de loonkostensubsidies uit deze budgetten. De bestanden met budgetten per gemeente en een specificatiebestand zijn als bijlagen bij dit bericht opgenomen.
  6. De heer H. (Hans) Goedkoop wordt lid van het Kapittel voor de Civiele Orden. Hij volgt hiermee de heer P.A.C.M. (Peter) van der Velden op. De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 5 oktober 2023.
  7. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht tot herbenoeming van de heer Jan Helmond MPM als waarnemend Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De heer Helmond bekleedt deze functie sinds november 2017. De verlenging gaat in per 8 november 2023. De herbenoeming zal bij Koninklijk besluit worden geformaliseerd.
  8. De heer drs. H.J.J. (Henri) Lenferink wordt waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. De ministerraad heeft op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 2 oktober 2023.
  9. De Rijksministerraad heeft op voordracht van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid, mede namens de minister van Justitie van Curaçao en de minister van Justitie van Sint-Maarten, ingestemd met de benoeming van mevrouw mr. E.V.A. (Eva) Bos tot advocaat-generaal bij het Parket Procureur-Generaal van het Openbaar Ministerie op Curaçao. Zij volgt de heer mr. M.L.A. Angela op. De benoeming gaat in op 15 oktober 2023.
  10. Een goed werkende financieringsmarkt is cruciaal voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Alleen dan kunnen mkb'ers passende financiering vinden voor groei, vernieuwing en investeringen in duurzaamheid. Dat schrijft minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin doet ze haar strategie uit de doeken om de mkb-financieringsmarkt te verbeteren en roept ze betrokken partijen op om tot een mkb-financieringsakkoord te komen. Het doel is het beste financieringsklimaat voor het Nederlandse mkb van Europa te creëren.