Rijksoverheid

Nieuwsberichten op Rijksoverheid.nl
  • Geoffrey van Leeuwen (VVD) wordt met ingang van maandag 4 december 2023 de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Van Leeuwen zorgt voor de tijdelijke invulling van de functie in verband met het zwangerschapsverlof van Liesje Schreinemacher. 
  • Patiënten, voorschrijvers en geneesmiddelenfabrikanten kunnen vanaf nu op het ‘Dashboard Doorlooptijden Geneesmiddelen’ zien wat de vergoedingsstatus is voor dure, nieuwe geneesmiddelen die toegelaten zijn op de Nederlandse markt. Het online dashboard toont gedetailleerde informatie over hoe ver in het vergoedingsproces deze geneesmiddelen zijn, vóórdat ze eventueel vergoed kunnen worden vanuit de zorgverzekering. Het online dashboard is door het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) ontwikkeld in opdracht van minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
  • Op woensdag 29 november ontving minister-president Rutte minister-president Frieden van Luxemburg, Eerste Minister De Croo van België en minister-president Wüst van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen voor de Benelux Top die in dit jaar in het Wereldmuseum in Rotterdam werd gehouden. Het is de 10e keer dat de top plaatsvond, ditmaal onder voorzitterschap van Nederland.
  • Het landelijk aanbieden van 5G-technologie in Nederland is nodig om te voldoen aan de extra vraag van ondernemers en consumenten naar mobiel dataverkeer. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil de benodigde frequenties hiervoor veilen en heeft in lijn met EU-verplichtingen daartoe ruimte vrijgemaakt binnen de zogenoemde 3,5 Gigahertz-band (GHz). De rechtbank Rotterdam heeft de minister van EZK vandaag in het gelijk gesteld in alle acht beroepszaken die tegen deze plannen waren ingesteld. De voorbereidingen voor een veiling in 2024 kunnen nu – in afwachting van eventuele hoger beroep – verder gaan.
  • Vandaag start de landelijke campagne ‘Delen maakt je wereld mooier’ vlak bij het Centraal Station in Den Haag. De campagne, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, brengt de voordelen van autodelen onder de aandacht.
  • Het kabinet past de regels aan voor asielzoekers die willen werken, nadat de Raad van State vandaag oordeelde dat de 24-weken-eis in strijd is met de Europese Opvangrichtlijn. Asielzoekers mogen meer dan 24 weken per jaar werken als hun asielaanvraag minstens zes maanden in behandeling is.
  • In 2022-2023, het tweede gewone schooljaar sinds corona, zijn weer lichtpuntjes te zien. Leerlingen op de basisschool leren weer net zo snel als voor de pandemie, het aandeel studenten met studievertraging daalt en minder studenten vallen uit. Tegelijkertijd blijven er zorgen. Zo kampt een deel van de leerlingen en studenten nog steeds met mentale problemen. Dat blijkt uit de vijfde voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs die onderwijsministers Dijkgraaf en Paul vandaag aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.
  • Een afvaardiging van het kabinet neemt deel aan de VN-Klimaatconferentie COP28, die dit jaar van 30 november tot en met 12 december plaatsvindt in Dubai, de Verenigde Arabische Emiraten. 
  • Vanaf volgend studiejaar kunnen zo’n 120 studenten per jaar op uitwisseling of stage binnen het Koninkrijk met de zogeheten Koninkrijksbeurs. Dit is een nieuw mobiliteitsprogramma voor alle studenten binnen het Koninkrijk, bedoeld om de kortdurende uitwisseling van studenten te vergroten. Recent zijn de eerste 5 Caribische studenten met zo’n Koninkrijksbeurs gestart in Nederland. Dit studiejaar maken naar verwachting zo’n 25 studenten er in totaal gebruik van. De Koninkrijksbeurs is een van de maatregelen om Caribische studenten te ondersteunen in hun studiecarrière.
  • Tijdens het Wielergala in de Koninklijke Jaarbeurs hebben wielrenners Demi Vollering en Annemiek van Vleuten een Koninklijke onderscheiding ontvangen van minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder. Vollering werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van Vleuten werd bevorderd tot Commandeur in de orde van Oranje-Nassau.