Rijksoverheid

Nieuwsberichten op Rijksoverheid.nl
  1. Staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de heer E.E. (Edison) Rijna benoemd tot speciaal gezant voor Caribisch Nederland voor EU-fondsen, VN-fondsen en economische betrekkingen met Latijns Amerika. De heer Rijna start op 18 april 2023 in zijn nieuwe functie en zal gelijktijdig terugtreden als gezaghebber van het openbaar lichaam Bonaire.
  2. Op vrijdag 31 maart ontvangt minister-president Rutte de voorzitter van het Europees Parlement, mevrouw Roberta Metsola, op het ministerie van Algemene Zaken.
  3. Mr. S.M. (Suzanne) Otters-Bruijnen is benoemd tot burgemeester van de gemeente Son en Breugel. De benoeming gaat in op 11 april 2023.   
  4. Op plastic flessen was het al zo, en vanaf 1 april zit er ook statiegeld op blikjes. Per blikje wordt € 0,15 statiegeld gerekend. Net als voor kleine plastic flesjes. Inleverapparaten zijn te vinden op ruim 27.000 innameplekken. Consumenten kunnen kiezen wat ze met hun statiegeld doen: bij supermarkten krijgen ze het terug, bij bijvoorbeeld bioscopen en sportclubs is afgesproken dat het naar een goed doel gaat.
  5. De asielinstroom van week 12, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 800.
  6. Om ervoor te zorgen dat elke leerling goed leert lezen, schrijven en rekenen, komt er extra hulp en geld voor scholen. Minister Dennis Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) trekt de komende twee schooljaren in totaal € 664 miljoen uit voor verbetering van de basisvaardigheden. Dat betekent een extra investering van € 108 miljoen per jaar. Hiermee bereikt de aanpak meer scholen, en dus veel meer kinderen.
  7. Vandaag wordt in New York de VN-waterconferentie afgesloten, die Nederland en Tadzjikistan hebben gefaciliteerd. De aanwezige partijen hebben ten minste 669 toezeggingen gedaan om water-gerelateerde problemen aan te pakken. Al die toezeggingen samen vormen de Water Actie Agenda.
  8. Aiko de Raaf is per 6 maart 2023 benoemd tot kwartiermaker Integraal Zorgakkoord (IZA) bij het ministerie van VWS. 
  9. Mr. S.J.S. (Sue) Preenen wordt benoemd tot procureur-generaal. De ministerraad heeft besloten haar voor te dragen op voorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid. 
  10. Prof dr. mr. M. (Rinus) Otte wordt benoemd tot de nieuwe voorzitter van het College van procureurs-generaal. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid.